TFF

FRB

FED

Gezi

Lokavt

Grev

Kaynak (1)

Uzay

Kalaylamak

Jandarma

İncik

Isfahan

Irmak

Hazine

Gizli

Faşing

Editör

Dönek

Çıkrık

Cüruf

Bilim (1)

Borik Asit

Borik

Adamotu

Seyelan

TDK (1)

Aba

Algı (1)

TBMM

ILO

Düstur-u Esasiye göster

<eski> Eskiden esas düstur veya temel prensip anlamında kullanılan kelimedir.

Mabeyn göster

<eski> Günümüzde kişilerin birbirleriyle mesafesini anlatan ara kelimesinin yerine eskiden  kullanılan kelimedir.

Örnek: Sadık insanların mabeynlerinde ki temel prensip samimi, halis bir düşünceye sahip olmalarıdır.

Tekrar: Sadık insanların aralarındaki temel prensip samimi, halis bir düşünceye sahip olmalarıdır.

Tahattur göster

<eski> Eskiden hatırlama anlamında kullanılan kelimedir.

Muarra göster

<eski> Eskiden temiz, pak, arınmış anlamında kullanılan kelimedir.

Efkar-ı Batıla göster

<eski> Eskiden asılsız, boş düşünceler anlamında kullanılan sözdür.